ทักทายกันก่อน

กรกฎาคม 12, 2009

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อคของผม ผมตั้งชื่อว่า พบปะ กับ ผอ.หาษบูเลาะ   ก่อนที่ท่านจะอ่าน ขอให้ท่านได้อ่าน ข้อตกลงของบล็อคก่อนครับ

วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการสร้างบล็อค พอจะสรุปคร่าว ๆ เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการจัดทำเป็น e-porfolio

2. เพื่อเป็นการนิเทศออนไลน์ให้กับคุณครูในโรงเรียน และผู้สนใจ

3. เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คน

4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยทางการศึกษา บทความ และระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ

5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับที่ท่านที่ต้องการสอบเพื่อเลื่อนระดับ

6. อื่น ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์กับทุกคน

ผอ.หาษบูเลาะ สาแม

Advertisements

จุดเน้นของ สพท.ยล.1

กรกฎาคม 12, 2009

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

ปีงบประมาณ 2552 ทาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นเอาไว้ 4 จุดเน้น คือ

1. ความปลอดภัยและขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผมคิดว่า เพื่อนครูได้รับทราบกันแล้ว………อย่าตกข่าว

ส่วนของโรงเรียนเรา เราได้กำหนดไว้ 8 ข้อ คือ

  1. ความปลอดภัยและขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  3. การป้องกันและรักษาสุขภาพของนักเรียน
  4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับ
  5. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. การวิจัยและการนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
  7. สิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

เราได้มีการประชุมหลายครั้ง แล้ว ผมก็ย้ำอยู่เสมอว่า สิ่งสำคัญ ไม่ใช่แผนมีความสวยหรูทางความคิด สิ่งที่เราต้องการเห็น คือ การนำสู่ภาคปฏิบัติ ครับ